Jakie sa fundusze unijne?

Jakie sa fundusze unijne? młodym przedsiębiorstwom na nowe miejsca
http://g.forsal.pl/p/_wspolne/pliki/328000/328514.jpg – źródło

Unia europejska przekazuje do krajów członkowskich fundusze, które mają zmniejszyć różnice w rozwoju państw członkowskich. Istnieje pięć głównych funduszy wspierających rozwój gospodarczy krajów. Europejski fundusz rozwoju regionalnego ma za zadanie zmniejszenie różnic między regionami unii oraz wzmocnienie gospodarki. Udziela wsparcie przede wszystkim małym i średnim http://sportstacja.pl przedsiębiorstwom.price-drop.pl/pl/12-pedzle-malarskie Kolejny jest fundusz społeczny, który skupia się na walce z bezrobociem poprzez dawanie pieniędzy ludziom biednym i młodym przedsiębiorstwom na nowe miejsca pracy.

Jakie sa fundusze unijne? których dochód
https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/PublishingImages/wykres2.JPG – źródło

Trzeci jest fundusz spójności, który jest przekazywany narodom, których dochód narodowy brutto na mieszkańca wynosi poniżej 90%. Zajmuje się zniesieniem całkowitym lub częściowym różnic gospodarczych i społecznych dzięki inwestycjom z zakresu transportu i ochrony środowiska. Czwarty jest fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, który jak sama nazwa wskazuje skupia się na wspomaganiu rozwoju obszarów wiejskich i inwestuje w zmiany struktury rolnictwa. Ostatni fundusz morski i rybacki wspiera rybołówstwo na terenie państw członkowskich.

firmy leasingowe – autor